วิทยากรอบรมครู - อาจารย์  โรงเรียนวิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์ - ฮานอย
เรื่อง  "ฐานข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access"
ความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนวิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์ - ฮานอยและวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
ระหว่างวันที่ 10 - 11 และ 23 - 24 มีนาคม 2555
ณ โรงเรียนวิชาชีพมิตรภาพเวียงจันทน์ - ฮานอย

DSC07221.jpg DSC07223.jpg DSC07226.jpg DSC07228.jpg DSC07231.jpg
DSC07232.jpg DSC07233.jpg DSC07237.jpg DSC07239.jpg DSC07240.jpg
DSC07241.jpg DSC07242.jpg DSC07243.jpg DSC07244.jpg DSC07245.jpg
DSC07246.jpg DSC07247.jpg DSC07248.jpg DSC07249.jpg DSC07250.jpg
DSC07251.jpg DSC07252.jpg end.jpg IMG_4642.jpg IMG_4643.jpg
IMG_4646.jpg IMG_4647.jpg IMG_4649.jpg IMG_4650.jpg IMG_4651.jpg
IMG_4653.jpg IMG_4656.jpg IMG_4658.jpg IMG_4660.jpg IMG_4668.jpg
IMG_4670.jpg IMG_4671.jpg IMG_4672.jpg IMG_4673.jpg  

กลับหน้าแรก